Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Dr.Kolozsi Sándor ügyvezető igazgató

1013 Budapest
Krisztina krt. 39.

Tisztelt Igazgató úr!

A fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személyek számára, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. Törvény (a továbbiakban Tv.) 2012. január 1. napjától történt hatályba lépése, a pénzügyi szervezetek és a megváltozott munkaképességű személyek egyes szerződéses kapcsolataiban igen jelentős hátrányokat okoz.
Ezek a hátrányok a bankok hitelezési tevékenysége, a biztosító társaságok egyes életbiztosítási feltételei, illetve az önkéntes nyugdíjpénztárak kifizetéseire való jogosultság tekintetében az alábbiakban részletezett módon és formában nyilvánulnak meg.

A 2011. évi CXCI. Törvény megszűntette a rokkantsági nyugdíj fogalmát és elnevezését és helyette új tartalmú és új megnevezésű ellátási formákat vezetett be.

1.) A 2011. december 31. napjáig I. II. III. kategóriájú rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek, korábbi rokkantsági kategóriájuk, munkaképesség változásuk mértéke, illetve életkoruk alapján, átmeneti időszakra, az általuk ?önkéntesen? kezdeményezett, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  (NRSZH) által meghatározott soros komplex felülvizsgálatuk időpontjáig rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban  – együttes megnevezés szerint, megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülhetnek.

2.) Azok a személyek, akik egészségkárosodásuk miatt 2012. január 1. napját követően kezdeményezik egészségkárosodásuk mértékének vizsgálatát és ez alapján, számukra valamely ellátás megállapítását, ha munkaképesség változásuk mértéke eléri a Tv. – ben meghatározott mértéket, azaz munkaképtelenségüket, vagy súlyosan korlátozott munkaképességüket vélelmezi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH), akkor számukra az új szabályok szerinti rokkantsági ellátást lehet megállapítani.
Ha az NRSZH rehabilitálhatóságukat vélelmezi, akkor legfeljebb 3 évi időtartamra számukra rehabilitációs ellátást állapíthatnak meg.

Az új ellátási formák bevezetése, amellett, hogy a 2012. január 1. után kezdeményezett ellátások, döntő többségében, a 2011. év december 31. napjáig megállapítható rokkantsági nyugdíjnál lényegesen alacsonyabb összegű ellátást jelentenek, azt is eredményezi, hogy igen jelentős járulékos hátrányokat keletkeztetnek például a pénzügyi szolgáltatások terén is.

A rokkantsági nyugdíj, mint ellátás és mint fogalom megszűnéséből eredő hátrányokra vonatkozó példák a pénzügyi szolgáltatások terén:

1.) Hitelezés
A fentiekben hivatkozott törvény hatására módosult a végrehajtási törvény is, amely kiveszi a végrehajtható jövedelmek köréből a megváltozott munkaképességű emberek ellátásait, így a rehabilitációs ellátást és a rokkantsági ellátást is.
Ennek hatására, a pénzintézetek a korábbi rokkantsági nyugdíjasok számára nem folyósítanak e jövedelmük figyelembevételével kölcsönt, hiszen ők 2012. január 1. napjától, a Tv. alapján, már nem rokkantsági nyugdíjban, hanem vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban, gyűjtőnéven, megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülnek, amelyekre a hitel törlesztés elmaradása esetén, nem lehet végrehajtást kezdeményezni.
Természetesen ugyanez a helyzet azok esetében is, akik korábban nem voltak rokkantsági nyugdíjasok, hanem számukra 2012. január 1. után új ellátásként állapítanak meg rokkantsági ellátást, vagy rehabilitációs ellátást.

2.) Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések feltételei
Az Önkéntes Nyugdíjpénztárak döntő többségének szabályzatai tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor folyósításra kerülő nyugdíjpénztári kifizetésekhez hasonló, vagy azzal azonos kifizetési feltételeket állapítottak meg abban az esetben, ha tag számára rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg.
Tekintettel arra, hogy 2012. január 1. napjától rokkantsági nyugdíj nem állapítható meg, így ezek a kedvező feltételek nem alkalmazhatók még abban az esetben sem, ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy jövedelme olyan mértékben csökken, hogy képtelen további önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjakat befizetni, illetve a megélhetéséhez feltétlen szükséges lenne a korábbi nyugdíjpénztári megtakarításaiból járadék, vagy egy összegű kifizetés igénybe vétele.
Példa: Pannónia Nyugdíjpénztár honlapján megjelent erre vonatkozó közlemény: www.pannonianyp.hu

3.) Egyes egészségpénztári szabályzatok szintén tartalmaznak kedvezményeket, mentességeket, többlet kifizetéseket a rokkantsági nyugdíj megállapítására tekintettel, amelyek igénybevétele lehetetlenné vált 2012. január 1. óta.

4.) Egyes egyéni, csoportos élet és balesetbiztosítási, illetve kombinált biztosítási szabályzatok által biztosított szolgáltatások, kedvezmények, lehetőségek megszűnése.
A kockázati élet és betegségbiztosítások, illetve balesetbiztosítások jelentős része tartalmaz olyan kiegészítő szolgáltatásokat, amelyek szolgáltatásai a különböző kategóriájú rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén nyílnának meg.
Ilyen szolgáltatások például:

  • az egyes CSÉB biztosítások feltételeiben, az I. II. III. rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén kifizetésre kerülő fix összegű biztosítási szolgáltatások térítése,
  • egyes egyéni életbiztosítások szabályzataiban, meghatározott rokkantsági nyugdíj kategória megállapítása esetén érvényesíthető díjmentesítési szolgáltatás,
  • egyes betegség és balesetbiztosítások szabályzataiban, külön szolgáltatás nyújtása rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén

Tekintettel arra, hogy Szövetségünk nincs abban a helyzetben, hogy széleskörűen megvizsgálhassa és megismerhesse az egyes pénzügyi termékek és szolgáltatások esetén a rokkantsági nyugdíj, mint ellátási forma és megnevezés megszűnése miatt okozott hátrányokat,

kérjük és indítványozzuk, hogy a PSZÁF indítson célvizsgálatot ezeknek a hátrányoknak a felderítésére és a vizsgálat alapján, tegyen intézkedéseket, javaslatokat a hátrányok megszüntetése érdekében.

A Tv bevezetése kapcsán keletkezett számtalan egyéb járulékos hátrány bekövetkezése miatt beadvánnyal fordultunk az Alapvető Jogok Biztosa felé is, az absztrakt alkotmánysértés megállapítása és Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezése érdekében.

Tekintettel arra, hogy álláspontunk szerint az általunk a fentiekben jelzett gazdasági hátrányok súlyos mértékben veszélyeztetik az állampolgárok vagyon biztonságát és a jogbiztonságot is ? hiszen a pénzügyi szervezetek valamely tevékenysége szinte valamennyi állampolgárt valamely formában érint, – ezt a beadványt tájékoztatásképpen megküldjük az Alapvető Jogok Biztosa számára is.

Tisztelettel:
Dr.Hegedüs Lajos
A MEOSZ Elnöke