Az oldal fejlesztés alatt

Kistérségi csoportjaink

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete támogatja, önkéntes alapon szerveződő, Kistérségi Körzeti Csoportok létrejöttét, az Alapszabályban rögzített feltételek mellett. Öt kistérségi körzeti csoport működik a megyében. Célunk, hogy szerteágazó helyi munkánkról naprakész tájékoztatást adjunk. Információval lássuk el tagjainkat és mindazokat, akik érdeklődve figyelik, segítik a fogyatékkal élők mindennapi munkáját. Ezzel is szeretnénk elősegíteni elfogadásukat, beilleszkedésüket társadalmi, közösségi életünkbe. Meglévő tagjaink mellé várjuk azokat a látássérült sorstársainkat, akik még nem köteleződtek el az egyesület tevékenysége mellett. Azok, akik elhivatottságot éreznek, pártoló tagként is erősíthetik, segíthetik, támogathatják a kistérségi csoportokat.

Kaposvár és Kaposvár Környéke Kistérségi Csoport Bemutatkozás

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete Kaposvár és Kaposvár Környéke Kistérségi Csoportja
Bemutatkozás:

A kistérségi csoportot 285 látássérült, valamint 58 pártolótag alkotja, ők Kaposváron, és a város körzetében élő 57 település valamelyikén élnek.

Az egyesülettagjai a falvakban zömében idős korú, rossz anyagi körülmények között élők,a megyeszékhelyen sok fiatal sorstárs él.
Személyes kapcsolattartást, azaz tagjaink látogatását a 2016-os évben kezdtük el. Ennek eredményeként könyvelhetjük el, hogy tagjaink aktívabbak lettek. Egyesületünkben dolgozó kistérségi segítők is látogatják, kísérik a szolgáltatást igénylő sorstársakat.
Térségünkből várjuk az eddig el nem ért látássérülteket, hogy segíthessünk problémáik megoldásában, és bekapcsolhassuk őket Egyesületünk életébe.
Havonta klubnapokat tartunk, kirándulásokat, valamint sorstársi közösséget szervezünk.
Szívesen látjuk új és régi tagjainkat.Ha úgy érzed, hogy tudsz azonosulni célkitűzéseinkkel, gyere el közénk pártoló tagnak, segítsd a látássérültek mindennapi életét.

Marcali kistérségi csoport bemutatása

A Marcaliban, és a körzetében élő 68 látássérült tartozik ebbe a csoportba. Egyesületünk itteni tagjai jellemzően elszórt, kis településeken élnek, rossz közlekedési viszonyok közt, ezért nehéz velük a kapcsolattartás, és a közösség szervezése. Az itt élő látássérültek többségében időskorúak, de régóta hűséges tagjai közösségünknek. Kihelyezett ügyfélfogadásainkon, ünnepségeinken tartjuk velük a kapcsolatot.

Munkatársunk, Papp Tünde segítségével lehetőség nyílik a családlátogatások során az igények jobb megismerésére, a személyre szabott segítségnyújtásra. Várjuk azokat a látássérülteket, vagy látássérült gyermeket nevelő szülőket, akik ebben a körzetben élnek, és még nem találták meg Egyesületünket. A sorstársi közösség mindenki számára biztonságot adó élmény. Szívesen várjuk azokat is, akik pártoló tagként segítenék a közösséget.

A barcsi kistérségi csoport bemutatása

A barcsi körzet területe mintegy 35 négyzetkilométer. Sok kis, egymástól távol lévő település tartozik ide. Jelenleg 13 faluban és Barcson él sorstársunk, jellemzően nagyon rossz szociális helyzetben. Egyes falvak menetrend szerinti járatokkal nagyon nehezen megközelíthetőek. Látássérült tagjaink száma eléri a 40 főt, és nagy örömünkre már 14 pártoló tagunk van!

Taggyűlést minden évben tavasszal és ősszel tartunk: az iroda dolgozói kihelyezett ügyfél fogadáson várják a tagságot, kihirdetjük az aktuális hasznos információkat és adományosztást rendezünk. Az adventi ünnepség minden évben a legnépszerűbb programunk.

Érzékenyítő programok segítségével megismertetjük a térség fiataljait a látássérültséggel, iskolákba, óvodákba, könyvtárakba, hivatalokba járunk.
Barcson és környékén kapcsolatrendszerünk egyre bővülő. Rendezvényeinkhez a Máltai Szeretetszolgálat barcsi szervezete ruha adománnyal járul hozzá. A barcsi művelődési ház biztosítja a termet rendezvényeinkhez, a pékségektől is gyakran kapunk adományt.

A siófoki kistérségi csoport bemutatása

Egyesületünk siófoki kistérségi csoportját 2017-ben teljesen újjászerveztük. Vezetőség hiányában egyenlőre az elnökség segítségével fogjuk össze a csoportot. A kislétszámú, családias közösségben a látássérültekre egyénileg odafigyelve alakítjuk tevékenységeinket. Ennek köszönhetően megtartottuk szokásos programjainkat, így a beszámoló közgyűlést, az adventi ünnepséget és egy segédeszközbemutatót.

Elindítottuk településlátogatásainkat azzal a céllal, hogy tagjainkkal mélyebb, jobb kapcsolatot ápolhassunk. A településekkel való rendszeres kapcsolattartás mellett új tagok felkutatását és a pártolótagság megszervezését szeretnénk megvalósítani.

Megyei iroda

Egyesületünk irodát működtet Kaposváron, a Pécsi u. 2. szám alatti bérleményben, ahol a hétfőtől csütörtöki, 8-tól 16 óráig, péntek 8-12 óráig állnak munkatársaink a látássérültek, hozzátartozóik és minden érdeklődő rendelkezésére. A belváros szélén lévő iroda a távolsági buszpályaudvarról és a vasút állomásról negyed órás sétával, vagy a 7-es, 8-as, 18-as és 9-es helyi járatos buszokkal könnyen megközelíthető.

A látássérültek számára akadálymentes helyiségekben évi 1500-2000 megkeresést szolgálunk ki. Az egyéni igényekhez igazodva személyre szabott segítséget nyújtunk a látássérültségből adódó, szociális, és egyedi problémák megoldásához. A nehéz élethelyzetben lévő ügyfeleink gondos, szakszerű és empatikus munkát várhatnak az ügyfélfogadás alkalmával. A személyes beszélgetések során felmérjük az igényeket, és szükség esetén életmód vagy pályaválasztási tanácsot is adunk. A személyes ügyfélfogadást telefonos és e-mailben történő megkeresések, a megye kisebb városaiban tartott kihelyezett ügyfélfogadások egészítik ki. Az iroda az ügyfélfogadás mellett mint információs centrum működik. A pályázatfigyelés, és az aktuális lehetőségek közvetítése a tagság felé kiemelt feladat. Rendszeres kapcsolatot tart a teljes tagsággal papír alapú információs levelekkel, honlapot, Facebook oldalt és levelező listát működtet. Így eljutnak az érdeklődőkhöz megyeszerte a látássérültségükkel kapcsolatos, és a nehéz élethelyzetükben segítséget jelentő információk

Lehetőség van segédeszközök kipróbálására, és kölcsönzésére is. A drága eszközök megvásárlása előtt jó szolgálatot tehet azok kipróbálása az otthoni környezetben.

A fentiek mellett az iroda tart kapcsolatot a kistérségi csoportokkal, segíti munkájukat információkkal és kapcsolatrendszerével.

Az iroda hangsúlyt fektet az Egyesület társadalmi kapcsolatainak gondozására, és „láthatatlan”, de nem kevésbé fontos munkája az Egyesület törvényes működésének biztosítása.