Az FSZK 11222 számú pályázaton elnyert támogatás segítségével megyénk öt városában segédeszköz kölcsönzőket alakítottunk ki. Speciális nagyítók, filteres szemüvegek, diktafon és beszélő segédeszközök állnak itt az érdeklődők rendelkezésére. A két hétre kölcsönözhető eszközök lehetővé teszik, hogy hosszabb ideig, saját környezetükben, különböző helyzetekben és fényviszonyok közt kipróbálják azokat. Ezzel elkerülhető a speciális, drága eszközök meggondolatlan megvásárlása, és kiválasztható a legmegfelelőbb, biztonságos körülmények közt.

A kölcsönzési lehetőséget igénybe vehetik egyesületünk látássérült és pártoló tagjai (feltétel a rendezett tagdíj) A kölcsönzési szabályzat szerint az öt helyszín valamelyikén keressék megbízottunkat, és időpont egyeztetés után vegyék igénybe egyesületünk újabb szolgáltatását.

 

Kaposvár: az egyesület irodájában: Fő u. 63.

Telefon: 82/319-229

Barcs:  Klára u. 1.       Lukács József

Telefon: 20/418-4902

Csurgó:Virág u. 3.        Szalai József

Telefon: 82/471 187

Marcali:Ősz u.42 .       Árvai Ferencné

Telefon: 85/313 108

Siófok Vajda u. 32/c. Vig Mária

Telefon: 84/318 583

 

Az eszközkölcsönző szabályzata

 

 

Jelen szabályzat célja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületénél (továbbiakban Egyesület) működő eszközkölcsönzés alapvető szabályait meghatározza. Ezeket a szabályokat az Egyesület munkatársai, aktivistái és az eszközkölcsönzést igénybe vevő egyesületi tagok magukra vonatkozóként elismerik.

 

Kölcsönvevő

Kölcsönvevő lehet az Egyesület rendezett tagdíjjal bíró rendes vagy pártoló tagja, vagy az Egyesület munkatársa vagy más az Egyesület elnöke által engedélyezett személy.

 

Kölcsönadók

A kölcsönadást a kistérségi vezetők, ill. segítőik, az iroda munkatársai, vagy az elnök által erre kijelölt személy végzi.

Amennyiben az Egyesület munkatársa kíván eszközt kölcsönözni, azt szintén a kijelölt személlyel szükséges lebonyolítania.

A kölcsönadó birtokában van egy Szabályzat, egy aktuális Eszközkölcsönző lista Eszközkölcsönző szerződések (valamint néhány üres szerződés), az Eszközkölcsönző napló, és a visszavételi bizonylatok. Az Eszközkölcsönző naplót, telephelyenként a kölcsönadó megbízott vezeti és követi figyelemmel. Késedelmes visszaszolgáltatás esetén jelzi ezt a kistérségi vezetőnek, (vagy az   egyesület elnökének) és utánajár a kölcsönzött tárgynak és mindent elkövet annak visszaszolgáltatásáért, vagy vissza nem szolgáltatott eszköz esetén az eszköz értékének megtérítéséért.

 

A kölcsönzés tárgya

A kölcsönözhető eszközöket minden év május 31.-ig kell aktualizálni az érvényes Leltározási lista alapján. Kölcsönözhető minden olyan eszköz amelynek, használata segítséget nyújt a mindennapos életvitelben a kölcsönző számára, és az FSZK pályázat erre a célra biztosít. A kölcsönzési lista aktualizálása az irodavezető feladata, ha az Egyesület elnöke máshogy nem rendelkezik.

 

A kölcsönzés időtartama

A kölcsönzés időtartama legfeljebb 2 hét. Ez meghosszabbítható újabb 2 héttel, amennyiben az eszköz nincs várólistán. Hosszabbítási igényét az egyesület tagjának a kölcsönzés lejártát megelőző 1 héttel kell jeleznie. Munkatársak esetében a kölcsönzés az előre megbeszélt és rögzített időpontig tart, illetve visszavonásig.

 

A kölcsönzés módja

A kölcsönözni kívánt eszköz kiválasztása után a kölcsönvevő aláírja a kölcsönzési szerződést és ezzel egy időben a kölcsönzést végző megbízott kitölti a kölcsönzési naplót. Ezzel az egyesületi tag /munkatárs felelősséget vállal az eszköz teljes értékéért és épségéért annak visszaadásáig.

 

Kölcsönzési napló

A kölcsönzési naplót az irodavezető nyitja meg és ellenőrzi.  A kölcsönzési napló a következő adatokat tartalmazza:

Kölcsönzés időpontja

Kölcsönzött eszköz neve és leltári száma

Kölcsönzött eszköz visszaszolgáltatásának határideje

Kölcsönvevő neve, személyi igazolvány száma, amellyel elismeri az eszköz épségben történő átvételét

Kölcsönadó aláírása, mellyel igazolja, hogy visszavette az eszközt

Megjegyzés, amely tartalmazza az eszköz állapotának, állagának romlását, a késedelmes visszaadás következményeit, a késedelmi díj nagyságát.

 

Kölcsönzési szerződés

A kölcsönvevő a kölcsönözni kívánt tárgy kiválasztása után aláírja a kölcsönzési szerződést, amelyben felelősséget vállal a kölcsönzött tárgyért a kölcsönzési idő alatt. Szerződést kell kötni a kölcsönzött eszköz értékétől függetlenül.

 

Visszavételi elismervény

Az eszköz visszavételekor a kölcsönzést bonyolító személy, meggyőződik az eszköz épségéről és aláírásával rögzíti az eszköz vissza hozatalát a kölcsönzési naplóban. Kölcsönvevő számára visszavételi elismervényt állít ki, mellyel igazolja az eszköz visszaszolgáltatását az Egyesület számára.

 

Késedelmes visszaszolgáltatás

Amennyiben a kölcsönzési határidőn belül nem kerül vissza épségben a kölcsönzött eszköz az Alapítvány tulajdonába, a késedelemmel arányosan az eszköz bekerülési értékét a kölcsönvevőnek meg kell térítenie.

 

Késedelem (hét)    Eszköz értékének %-a

1                                   20 %

2                                   40%

3                                   60%

4                                   80%

vagy a felett                 100%

 

Hiányos visszaszolgáltatás (sérült eszköz visszaszolgáltatása esetén)

Amennyiben a kölcsönzött eszközben a használat során kár keletkezik, de az eszköz még használható a kölcsönvevő köteles az eszköz értékének 10 %-át megtéríteni.

Amennyiben az eszköz használhatatlanná válik a kölcsönvevőt terheli a javítási költség. Amennyiben nem tudja felmutatni az eszközt,vagy az eszköz nem javítható,  akkor köteles az eszköz értékének 100 %-át megtéríteni.

 

A kölcsönszerződések és visszavételi elismervények eredeti példányát a kölcsönzést bonyolító személy megőrzi, és minden év március 31-ig az Egyesület irodavezetőjének átadja, aki a dokumentumokat a kölcsönzési naplóval összeveti, majd az összegyűjtött anyagokat lefűzve, az erre kijelölt mappában  a kaposvári irodában  tárolja.

 

Mellékletei:

  1. Eszközkölcsönző lista
  2. Kölcsönzési szerződés
  3. Kölcsönzési napló
  4. Visszavételi elismervény

 

Záró rendelkezés

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete  Kölcsönzési szabályzatát a mellékleteivel együtt az Egyesület elnöksége                 határozatával elfogadta. Az elfogadott Kölcsönzési szabályzat 2013.02..19-től visszavonásig hatályos.

 

 

Kelt: Kaposvár, 2013.02.19.