Kedves Sorstársak!

Egyesületünk a Kaposvári Central Lion’s Klubtól adományként 3 db használt és ellenőrzött laptopot, és egy asztali számítógépet kapott monitorral.

Az Egyesület elnökségének határozata alapján a fenti eszközöket a tagság körében pályázat útján hirdetjük meg a következő feltételekkel:

-Az igénylő rendelkezik internet előfizetéssel, vagy vállalja, hogy az átvételt követő 1 hónapon belül előfizet internet szolgáltatásra, és ezt az Egyesületnek igazolja.
-Vállalja, hogy minimum 10 órát részt vesz a Ki-Látás Alapítvány elemi rehabilitációjának informatikai oktatásán.
-A jelentkezésnél hátrányt jelent, ha az elmúlt évek során az ——Egyesülettől iPhone készülék adományt kapott.
-A rendezett tagdíj alapfeltétel, és az igénylő vállalja a 2022. évi tagdíj rendezését az átvételkor.
-Az eszköz 2023. 12.31.-ig nem elidegeníthető.
-Az Egyesület fenntartja a jogot ennek ellenőrzésére.
-Mindennemű javítási költség az átvételtől számítva az igénylőt terheli.

A beérkező pályázatok elbírálását az elnökség határozatban rögzíti.

Jelentkezés az Egyesület elérhetőségein írásban (emailben, vagy levélben) 2021. augusztus 20-ig.

Dányádiné Molnár Cecília
elnök