Egyesületünk kevés és részben elavult segédeszközzel rendelkezett, az előző évek forráshiánya miatt. Eszközparkunk sem a gyors fejlődés minőségi változásait, sem a mennyiségi igények növekedését nem követte. Több évtizedes probléma, hogy a segédeszköz ellátás centralizált, egy beszerzési lehetőség működik Budapesten, illetve néhány kisebb vállalkozás specialitása az adott terület. Ezt a helyzetet súlyosbítja, hogy a látássérültek az életvitelüket segítő eszközöket kevéssé ismerik, ezért sok esetben az elvárásaikat sem tudják megfogalmazni. Másrészt a felszínre került igényeiket az eszközök magas ára és az anyagi lehetőségeik közt lévő szakadék miatt nehezen tudják kielégíteni. További problémát okoz az, hogy a látássérültség egyén-specifikus ezért a segédeszközök hosszabb kipróbálás után választhatók ki és használhatók eredményesen a gyakorlatban. Az FSZK 11222 számú pályázati kiírásán nyertes „Nagyított önállóság” című pályázatunk támogatása komoly fejlesztésre adott lehetőséget, ami az eddigi állapot megváltoztatását elindította

Korszerű segédeszközöket szereztünk be és a megyében öt segédeszköz kölcsönzőt alakítottunk ki Lásd: szolgáltatások.

Megyeszerte öt helyszínen segédeszköz-bemutatót szerveztünk, itt lehetőség nyílt az eszközök szerkezetének és működésének megismerésére és azok kipróbálására. az eszközök és az érintettek helyszínre szállításáról a Kolping Támogató szolgálat gondoskodott.

A megye öt városában egyesületünk eszközkölcsönzőt alakított ki és működtetését megkezdte. A kistérségi körzeti csoportok vezetőségi tagjai szervezték meg a kölcsönzés rendjét, és az eszközök tárolását. Így az elszórt kis települések lakóihoz is elérhető közelségben van segédeszköz-állomány. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a speciális, egyéni igényeknek megfelelően, az érintettek beszerzés előtt kipróbálják ezeket az eszközöket. További segítséget jelent a kiválasztott segédeszköz megvásárlásához 2013. augusztus 31-ig kiírt segédeszköz beszerzést támogató pályázatunk.