A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete Elnöksége a 2021-06-10-i elnökségi ülésén az alábbiakról döntött:

  • Határozat 2021-06-10/1 A VGYSME elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020-as évről szóló Közhasznúsági jelentés számszaki és szakmai részét, és a küldöttgyűlés elé terjeszti.
  • Határozat 2021-06-10/2 A VGYSME elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését.
  • Határozat 2021-06-10/3 A VGYSME elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a küldött-gyűlés elé terjeszti, hogy a korábbi 5 jelölőbizottsági tag helyett 3 tag, és 1 póttag kerüljön megválasztásra.
  • Határozat 2021-06-10/4 A VGYSME elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi feltételekkel határozza meg az informatikai eszköz adomány eszközök kiosztását: Az igénylő rendelkezik internet előfizetéssel, vagy vállalja, hogy az átvételt követő 1 hó-napon belül előfizet internet szolgáltatásra, és ezt az Egyesületnek igazolja. Vállalja, hogy minimum 10 órát részt vesz a Ki-Látás Alapítvány elemi rehabilitációjának informatikai oktatásán. A jelentkezésnél hátrányt jelent, ha az elmúlt évek során az Egyesülettől iPhone készülék adományt kapott. A rendezett tagdíj alapfeltétel, és az igény-lő vállalja a 2022. évi tagdíj rendezését az átvételkor. Az eszköz 2023. 12.31.-ig nem elidegeníthető. Az Egyesület fenntartja a jogot ennek ellenőrzésére. Mindennemű javítási költség az átvételtől számítva az igénylőt terheli. A beérkező pályázatok sor-rendjét az elnökség hatá-rozatban rögzíti. A tagság teljeskörű kiértesítése papír alapú levélben történik.