A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete Elnöksége a 2020-12-07-i elnökségi ülésén az alábbiakról döntött:

Határozat 2020-12-07/1 A VGYSME elnöksége 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a VGYSME adománygyűjtési szabályzatát.

Határozat 2020-12-07/2 A VGYSME elnöksége 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a VGYSME pénzügyi (számviteli politikája, eszközök és források értékelése , a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendje, bizonylati rendje, számlarendje) szabályzatát

Határozat 2020-12-07/3 A VGYSME elnöksége 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a házimozi rendszer 50.000 Ft-os áron lesz meghirdetve először a munkatársak, majd a tagok között. Az első jelentkező viheti a rendszert. Amennyiben nincs jelentkező, további ár-engedménnyel kerül meghirdetésre.