A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete Elnöksége a 2020-07-16-i elnökségi ülésén az alábbiakról döntött:

  • Határozat 2020-07-16/1 A VGYSME elnöksége 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2020. évi segéd-eszköz pályázat beadási határidejét 2020.november 30-ig meghosszabbítja
  • Határozat 2020-07-16/2 A VGYSME elnöksége 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesület Szervezeti és Működési szabályzatát
  • Határozat 2020-07-16/3 A VGYSME elnöksége 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megbízza Papp Tündét területi képvi-selőként A megbízása visszavonásig, vagy Papp Tünde lemondásáig tart.
  • Határozat 2020-07-16/4 A VGYSME elnöksége 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a FB jelentést a küldöttgyűlés elé terjeszti
  • Határozat 2020-07-16/5 A VGYSME elnöksége 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2020.évi KHJ-t a küldöttgyűlés elé terjeszti.