Napirend:

1.    A 2017. évről szóló Közhasznúsági Jelentés megtárgyalása és elfogadása

2.    Felügyelő bizottság beszámolójának ismertetése

3.    Döntés a 2019. évi tagdíj összegéről

4.    Javaslattétel új elnökségi tagok és országos küldött személyére

5.    Az elmúlt időszak tevékenységeinek áttekintése

6.    A következő időszak feladatainak számbavétele

7.    Egyéb hozzászólások, javaslatok