Napirend:
1. Az elmúlt időszak tevékenységeinek áttekintése
2. A következő időszak feladatainak számbavétele
3. Döntés az iPhone készülékek elosztásáról
4. Kirándulási protokoll megvitatása
5. Egyéb hozzászólások, javaslatok