Napirend

  1. Az elmúlt időszak tevékenységeinek áttekintése
  2. A következő időszak feladatainak számbavétele
  3. Tájékoztató az Egyesület pénzügyi helyzetéről
  4. Az Egyesület 2017. évi költségvetésének elfogadása
  5. Döntés az adó 1% felhasználásáról
  6. Segédeszköz pályázat kiírása
  7. Elnökségi munkaterv elfogadása
  8. Az Egyesület logó pályázati kiírásának megtárgalása és jóváhagyása
  9. A Senior klub támogatási igényének újratárgyalása
  10. Egyéb hozzászólások, javaslatok