Az oldal fejlesztés alatt

EFOP-1.2.1-15-2016-00968

Pályázati azonosító: EFOP-1.2.1-15-2016-00968

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete
Projekt címe: LÁTÓTÉRBEN A CSALÁDOK
Támogatás összege: 39 999 980 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdési dátuma: 2017. szeptember 1.
Projekt befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.

Megvalósítás helye:

  • Központi helyszín: Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének székhelye: Kaposvár, Pécsi utca 2.
  • További helyszínek: a VGYSME egész megyét lefedő öt körzeti csoportjának központjai: Barcs, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok városok és körzeteik

 

A szakmai tevékenységek megvalósítását 3 tevékenységcsoport köré szerveztük:

  1. Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítása, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása

Kiscsoportos foglalkozások

–      Mentálhigiénés foglalkozások látássérült nők számára 12 alkalommal, két városban. A foglalkozás-sorozat célja az árnyaltabb önismeret és a sokrétűbb probléma-megoldási stratégiák elsajátítása.

–      Közérzetjavító és életmódsegítő torna gyógytornász bevonásával, kéthetente, két városban. A foglalkozások közvetlen célja a fogyatékos, ezen belül a látássérült nők testi-lelki egészségének javítása annak érdekében, hogy szerepüket a családban és a társadalomban környezetük és önmaguk megelégedésére tudják betölteni. A közvetett cél az érintett személyek társadalmi kapcsolatrendszerének bővülése.

  1. Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás

Felmérés és családgondozás

A tevékenység célja az Egyesület tagságának körében, kérdőíves felmérés és adatgyűjtés felhasználásával hatékony segítséget nyújtani a családok élethelyzetének javításához.

A felmérés eredményei alapján, a célcsoport szociális és mentálhigiénés problémáinak azonosítását követően 30 család kerül kiválasztásra, amelyek számára szociális szakemberek nyújtanak folyamatos támogatást. A családlátogatások során a leginkább segítséget igénylő személyek, ill. családtagjaik bevonásával megtörténik a problémát kiváltó okok meghatározása, a hiányzó vagy nem megfelelő életvezetési képességek kialakítása, ill. fejlesztése, továbbá krízishelyzet esetén annak megszüntetése. A munkafolyamat során a segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek szupervízióban vesznek részt.

  1. Családi közösségépítő programok szervezése

A projektidőszak alatt 2 alkalommal családi napot szervezünk a somogyi látássérültek és családtagjaik számára. A tervezett programok között szerepelnek ismeretterjesztő és szórakoztató programok egyaránt, amelyek közül mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek kiválaszthatják majd az érdeklődésüknek megfelelőket.

Bejegyzések:

Családi Nap 2018